សួស្តីថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអោយអ្នកស្គាល់នៅទូរសព្ទ័ដែលមានតំលៃថោក​ ហើយស្រួលប្រើ
លោកអ្នកអាចរកទីញបានពី:
www.aliexpress.com

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *